Monthly Archives: November 2017


[PENGUMUMAN FINALIS PIMB 2017] Selamat malam Apis cerana!! Selamat kepada para finalis PIMB 2017, yang telah terpilih dan berkesempakatan mempresentasikan karya terbaiknya dalam acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru 2017. (Megaphone) Kepada tim yang lolos, diwajibkan mengikuti keseluruhan rangkain acara PIMB. Acara pertama akan diadakan Gathering dan karantina perdana PIMB 2017 […]

PENGUMUMAN FINALIS PIMB 2017