Penerimaan Kepanitiaan OPN(Olimpiade Peternakan Indonesia) 2013


HASIL SCREENING PANITIA OLIMPIADE PETERNAKAN NASIONAL (OPN)

Ketua Pelaksana          : Tri Wahyu Utomo     (115050113111014) / 083848367740

Sekretaris                    : Raisha Latifa N          (115050113111023) / 085641475110

Bendahara                  : Ani Atul Arif                         (115050113111026) / 085730731033

NO NAMA NIM NO. HP DIVISI
Muklis Jailani 125050101111062 087812743000 Acara
Leoney Agnastasia Marcelia 125050100111044 081234845028 Acara
Rudi Agustian 125050100111139 087750106144 Acara
Miftahul Khoiriyah 125050101111009 085790953501 Kestari
Chindya Riztasari 125050107111007 085649010502 Kestari
Sri Wahyuni 125050100111130 085741628923 Kestari
Ariyanti Dwi Ningrum 125050100111100 085755466355 Kestari
Eka Dita Susanti 125050101111011 085749326767 Kestari
Ainun Pizar S 115050107111024 085222114161 Humas
Riana Adnan Sari 115050101111087 085655709908 Humas
Darul Mutakin 125050101111047 085230501132 Humas
Candra Adi Kusuma 125050100111116 085745100108 Humas
Syaifudin Rizal 125050101111001 085784834969 Humas
Sulistyoningtyas Irmawanti 115050107111007 085645543690 Danus
Vinna Oktavia 125050100111004 085649639785 Danus
Diana Sari 125050101111002 081938901203 Danus
Edy Pranowo 125050100111036 085655701916 Konsumsi
Mita Ayu Rahmawati 125050100111141 085733003905 Konsumsi
Muklasin 125050100111015 085791481710 Konsumsi
Dwi Subakti P 125050100111156 085279930505 PDDM
Yuliani Afifah 125050101111013 087736369023 PDDM
Lina Alfaina 125050101111121 081938815626 Research expo
Fredyan Isnan Effendi 125050101111086 085790812234 Research expo
Pratama Krisna Adi Mulya 125050100111041 085655156369 Research expo
Lucky Sasmita Adi Utama 125050100111043 085755328355 Transport
Rahman Maulana 125050100111178 089693743669 Transport
Wahyu Adhi tama 125050100111092 087759734593 Transport
Agus Triawan 125050100111040 085731397789 Properti
Mukhlas Agung Hidayat 125050101111060 085755019190 Properti
Masyhuri Azhar 125050100111001 085790905055 Properti
Meliyana Rusanti 125050101111006 083832235982 Sie. Materi
Ponco Cahyo Adi 125050100111047 085751960148 Sie. Materi
Siti Rohmatul Mudawamahl 125050101111008 081515464992 Sie. Materi
Bayu Sri Widowati 115050113111007 085649855010 LO
Reni Febriani 115050113111009 085751766790 LO
Anik Fadillah 125050101111005 085733856934 LO
Aprilia Fatmawati 125050100111027 087758600900 LO
Dwi Linda Astutik 125050100111042 085736083491 LO
Saifun Nuri 125050101111045 089682042479 LO
Lana Qoriul 125050100111022 085859478433 LO
Aninda Agustina Putri 125050100111046 085648121045 LO

Selamat Bergambung dalam kepanitian besar ini,, OPN merupakan Mimpi Kita semua mimpi seluruh mahasiswa peternakan indonesia mari kita bekerja sama dengan sekuat tenaga untuk mensukseskan acara ini..